48 362 43 53, +48 602 303 067

Historia firmy

W 1851 roku Radom ma prawie 10 100 mieszkańców. Na Starym Mieście na działce nr Polic. 229 Leon Romanowski wybudował małą Odlewnię, którą w 1859 roku sprzedał Ludwikowi Kindt.

Odlewnia systematycznie rozbudowywana przez tę rodzinę, po 60-ciu latach przekształcona została w firmę „G. Kindt. Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza” a jej działalność ujawniona została w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Radomiu w dniu 31stycznia 1920 roku.

Fabrykę upaństwowiono z dniem 12 lutego 1948 roku na podstawie Orzeczenia nr 21 Ministra Przemysłu i Handlu o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.

W dniu 15.09.1948 roku Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Skarbu powołana do życia „Odlewnie Radomskie” przedsiębiorstwo państwowe, które przejęło majątek G. Kindta a pierwszym Dyrektorem Naczelnym został Paweł Byrt.

W Odlewniach produkowano grzejniki centralnego ogrzewania natomiast w budynkach dawnej Fabryki Kindta, wytwarzano odlewy z metali kolorowych pod kierownictwem inż. Piotra Sroki.

Po 50-ciu latach własności państwowej w 1997 roku decyzją Sądu Gospodarczego w Radomiu ogłoszono upadłość przedsiębiorstwa i powołano syndyka Andrzeja Zielińskiego, od którego Piotr Drózd potomek Leona Romanowskiego odkupił po 140 latach dziedzictwo swego pradziadka.

Piotr Drózd w ramach prowadzonej od 1991 roku firmy „APM”, odkupił od syndyka Odlewni Radomskich: budynek murowany odlewni mosiądzu, budynek spawalni oraz budynek oczyszczalni wraz z działką.

Po 150 latach od powstania firmy Piotr Drózd zachowując tradycję rodzinną, w tych samych budynkach po dokonaniu remontu oraz rozbudowie, kontynuuje na Starym Mieście działalność w branży metalowej, sprzedając wyroby metalowe, posiadające certyfikaty i atesty do: fabryk, hurtowni, sklepów i odbiorców indywidualnych. W stałej sprzedaży znajduje się ponad 22 000 pozycji. Realizowane są także zamówienia na wyroby nietypowe a towar dostarczany jest własnymi środkami transportu do każdego miejsca w Polsce.