Gwoździe

gwozdzie

PN-EN-10230
   budowlane
   papowe
   skoble
   boazeryjne
   ciesielskie
   kwadratowe
   pierścieniowe
   skrętne
   tapicerskie
   formierskie
   hartowane

   drut wiązałkowy
   drut kolczasty

   blaszki papowe
   blaszki eternitowe