Kliny i wpusty

PN-91/M-85001 Wpusty pryzmatyczne wysokie
PN-91/M-85002 Wpusty pryzmatyczne niskie
PN-70/M-85005 Wpusty pryzmatyczne
PN-90/M-85007Kliny styczne
PN-88/M-85008 Wpusty czółenkowe
PN-73/M-85031 Kliny wpuszczane
PN-90/M-85034 Kliny płaskie
PN-90/M-85036 Kliny wklęsłe
PN-73/M-85047 Wpusty czopkowe