Śruby

sruba2a

PN-74/M-82070Śruby z otworem i rowkiem
PN-85/M-82101Śruby ze łbem sześciokątnym
PN-85/M-82105Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości
PN-88/M-82121Śruby ze łbem kwadratowym
PN-90/M-82125Śruby dwustronne o długości części wkręcanej 1d
PN-90/M-82131 Śruby dwustronne o długości części wkręcanej 1,25d
PN-90/M-82137 Śruby dwustronne o długości części wkręcanej 2d
PN-85/M-82241 Śruby ze łbem sześciokątnym zmniejszonym
PN-85/M-82242 Śruby ze łbem sześciokątnym zmniejszonym z gwintem na całej długości
PN-90/M-82244 Śruby ze łbem sześciokątnym zmniejszonym z prowadzeniem pod łbem
PN-93/M-82247 Śruby ze łbem sześciokątnym zmniejszonym z kołnierzem stożkowym
PN-87/M-82301 Śruby ze łbem kwadratowym wieńcowym
PN-87/M-82302 Śruby ze łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
PN-83/M-82303 Śruby dociskowe ze łbem sześciokątnym z czopem walcowym
PN-83/M-82304 Śruby dociskowe ze łbem sześciokątnym z czopem stożkowym
PN-87/M-82305 Śruby dociskowe ze łbem kwadratowym z końcem stożkowym
PN-87/M-82307 Śruby dociskowe ze łbem kwadratowym z czopem walcowym
PN-87/M-82308 Śruby dociskowe ze łbem kwadratowym z czopem soczewkowym
PN-61/M-82331 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym
PN-91/M-82341 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem krótkim
PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim
PN-83/M-82343 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych
PN-87/M-82402 Śruby ze łbem stożkowym z podsadzeniem
PN-87/M-82406 Śruby ze łbem grzybkowym z podsadzeniem
PN-91/M-82408 Śruby ze łbem stożkowym z noskiem
PN-91/M-82410 Śruby ze łbem kulistym z noskiem
PN-85/M-82412 Śruby ze łbem walcowym do zgrzewania
PN-85/M-82413 Śruby hakowe do zgrzewania
PN-75/M-82416 Końce śrub
PN-75/M-82418Śruby ze łbem młoteczkowym podsadzonym
PN-75/M-82424Śruby ze łbem młoteczkowym
PN-77/M-82425 Śruby oczkowe
PN-77/M-82426 Śruby oczkowe z gwintem na całej długości
PN-64/M-82436Śruby skrzydełkowe
PN-78/M-82450 Śruby wieńcowe ze łbem trójkątnym
PN-88/M-82456 Śruby ze łbem radełkowanym wysokim
PN-88/M-82457Śruby ze łbem radełkowanym niskim
PN-92/M-82472 Śruby z uchem
PN-72/M-85061 Śruby fundamentowe