Wkręty

wkrety

PN-85/M-82201Wkręty ze łbem walcowym wypukłym
PN-86/M-82202Wkręty ze łbem walcowanym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym
PN-85/M-82207Wkręty ze łbem stożkowym
PN-86/M-82208Wkręty ze łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym
PN-85/M-82211Wkręty ze łbem stożkowym soczewkowym
PN-86/M-82212Wkręty ze łbem stożkowym soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym
PN-85/M-82215Wkręty ze łbem walcowym
PN-85/M-82219Wkręty ze łbem walcowym płaskim
PN-93/M-82251Wkręty ze łbem stożkowym. Kształt łba i metoda sprawdzania
PN-93/M-82252Wkręty ze łbem stożkowym. Głębokości wgłębień krzyżowych
PN-83/M-82271Wkręty dociskowe bez łba, z końcem płaskim, z gwintem na części długości trzpienia
PN-92/M-82272Wkręty dociskowe bez łba, z końcem płaskim, z gwintem na całej długości
PN-92/M-82273Wkręty dociskowe bez łba, z końcem stożkowym, z gwintem na całej długości
PN-92/M-82274Wkręty dociskowe bez łba, z końcem wgłębionym, z gwintem na całej długości
PN-92/M-82276Wkręty dociskowe bez łba, z czopem walcowym, z gwintem na całej długości
PN-82/M-82280Wkręty ze łbem walcowym soczewkowym powiększonym
PN-82/M-82281Wkręty ze łbem walcowym soczewkowym zmniejszonym
PN-84/M-82314Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim ściętym
PN-84/M-82315Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym
PN-84/M-82316Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym
PN-87/M-82317Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym
PN-85/M-82501Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym
PN-85/M-82503Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
PN-85/M-82504Wkręty do drewna ze łbem stożkowym soczewkowym
PN-85/M-82505Wkręty do drewna ze łbem kulistym
PN-84/M-82509Wkręty do drewna. Wymagania i badania
PN-92/M-83101 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem sześciokątnym
PN-92/M-83102Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym
PN-92/M-83104Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym
PN-92/M-83106Wkręty samogwintujące do blach ze łbem walcowym
PN-93/M-83114Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym
PN-93/M-83115Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym
PN-93/M-83116Wkręty samogwintujące do blach ze łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym