Wkręty

wkrety

PN-85/M-82201 Wkręty ze łbem walcowym wypukłym
PN-86/M-82202 Wkręty ze łbem walcowanym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym
PN-85/M-82207 Wkręty ze łbem stożkowym
PN-86/M-82208 Wkręty ze łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym
PN-85/M-82211Wkręty ze łbem stożkowym soczewkowym
PN-86/M-82212 Wkręty ze łbem stożkowym soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym
PN-85/M-82215 Wkręty ze łbem walcowym
PN-85/M-82219 Wkręty ze łbem walcowym płaskim
PN-93/M-82251 Wkręty ze łbem stożkowym. Kształt łba i metoda sprawdzania
PN-93/M-82252 Wkręty ze łbem stożkowym. Głębokości wgłębień krzyżowych
PN-83/M-82271 Wkręty dociskowe bez łba, z końcem płaskim, z gwintem na części długości trzpienia
PN-92/M-82272 Wkręty dociskowe bez łba, z końcem płaskim, z gwintem na całej długości
PN-92/M-82273 Wkręty dociskowe bez łba, z końcem stożkowym, z gwintem na całej długości
PN-92/M-82274 Wkręty dociskowe bez łba, z końcem wgłębionym, z gwintem na całej długości
PN-92/M-82276 Wkręty dociskowe bez łba, z czopem walcowym, z gwintem na całej długości
PN-82/M-82280 Wkręty ze łbem walcowym soczewkowym powiększonym
PN-82/M-82281 Wkręty ze łbem walcowym soczewkowym zmniejszonym
PN-84/M-82314 Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim ściętym
PN-84/M-82315 Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym
PN-84/M-82316 Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym
PN-87/M-82317 Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym
PN-85/M-82501 Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
PN-85/M-82504 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym soczewkowym
PN-85/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
PN-84/M-82509 Wkręty do drewna. Wymagania i badania
PN-92/M-83101 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem sześciokątnym
PN-92/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym
PN-92/M-83104 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym
PN-92/M-83106 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem walcowym
PN-93/M-83114 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym
PN-93/M-83115 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym
PN-93/M-83116 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym