Zawleczki i podkładki

podkladki

PN-76/M-82001 Zawleczki
PN-90/M-82004 Podkładki do sworzni
PN-78/M-82005Podkładki okrągłe zgrubne
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne
PN-78/M-82007 Podkładki do wkrętów o łbach walcowych i kulistych
PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste
PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-82/M-82011 Podkładki odginane z noskiem zewnętrznym
PN-82/M-82012 Podkładki odginane dwuotworowe
PN-82/M-82016 Podkładki odginane z noskiem wewnętrznym
PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników
PN-79/M-82019 Podkładki okrągłe do konstrukcji drewnianych
PN-82/M-82021 Podkładki odginane jednołapkowe
PN-82/M-82022 Podkładki odginane dwułapkowe
PN-82/M-82023 Podkładki sprężyste ząbkowane wewnętrznie
PN-82/M-82024 Podkładki sprężyste ząbkowane zewnętrznie
PN-82/M-82025 Podkładki sprężyste stożkowe ząbkowane zewnętrznie
PN-78/M-82026 Podkładki kuliste
PN-78/M-82028 Podkładki stożkowe
PN-59/M-82030 Podkładki okrągłe zgrubne powiększone
PN-82/M-82032 Podkładki tapicerskie do wkrętów ze łbami stożkowymi
PN-79/M-82036 Podkładki klinowe do ceowników ekonomicznych
PN-83/M-82037 Podkładki podatne faliste
PN-83/M-82038 Podkładki podatne łukowe
PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych