Hurtownia Wyrobów Metalowych APM Piotr Drózd od początku swojego istnienia aktywnie wspiera liczne przejawy działalności prospołecznej na terenie Radomia dostrzegając w tym niepowtarzalną okazję do aktywizowania różnych grup społecznych oraz szansę na ugruntowanie i trwałe wpisanie się w krajobraz społeczny Radomia. Poprzez darowizny przeznaczane na cele oświatowo-wychowawcze i kulturalne ustanawiamy swój wkład w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej.

Radom to nasz dom – chcemy o niego dbać i działamy na rzecz jego rozwoju.