Elektrody i druty

ELEKTRODY

 • Elektrody rutylowe ER
 • Elektrody zasadowe EB
 • Elektrody do spawania stali niskostopowych w podwyższonych temperaturach ES
 • Elektrody do spawania stali wysokostopowych ES
 • Elektrody do napawania EN
 • Elektrody do żeliwa EŻ
 • Elektrody do cięcia i żłobienia EC
 • oraz wszystkie elektrody firmy „ESAB”

DRUTY SPAWALNICZE

 • proszkowe
 • rdzeniowe
 • ciągnione
 • pręty do spawania