Kliny i wpusty

PN-91/M-85001Wpusty pryzmatyczne wysokie
PN-91/M-85002Wpusty pryzmatyczne niskie
PN-70/M-85005Wpusty pryzmatyczne
PN-90/M-85007Kliny styczne
PN-88/M-85008Wpusty czółenkowe
PN-73/M-85031Kliny wpuszczane
PN-90/M-85034Kliny płaskie
PN-90/M-85036Kliny wklęsłe
PN-73/M-85047Wpusty czopkowe