Narzędzia ścierne

TARCZE ANDRE ABRESIVE ARTICLES

  • ściernice ze spoiwem żywicznym do przecinania, typów 41,42 oraz INOX do szlifowania, typów 27
  • ściernice ze spoiwem żywicznym
  • ściernice ze spoiwem ceramicznym
  • osełki
  • ściernice lamelkowe
  • krążki ścierne