WIERTŁA BAILDON

  • do żeliwa i stali NWKa, NWKb, NWKc, NWKk, NWKm, NWKp, NWKg, NWKy;
  • do metali nieżelaznych NWMa, NWMm, Nimb, MWMr, NWMc, NWMg, NWMd;
  • do tworzyw sztucznych NWWk;
  • do stali ulepszonych cieplnie NWWa, NWWb;
  • wiertła z ostrzami z węglików spiekanych KWPn, KWPs, SDS Plus, NWWy.