Zawleczki i podkładki

podkladki

PN-76/M-82001 Zawleczki
PN-90/M-82004 Podkładki do sworzni
PN-78/M-82005Podkładki okrągłe zgrubne
PN-78/M-82006Podkładki okrągłe dokładne
PN-78/M-82007Podkładki do wkrętów o łbach walcowych i kulistych
PN-77/M-82008Podkładki sprężyste
PN-79/M-82009Podkładki klinowe do dwuteowników
PN-59/M-82010Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-82/M-82011Podkładki odginane z noskiem zewnętrznym
PN-82/M-82012Podkładki odginane dwuotworowe
PN-82/M-82016Podkładki odginane z noskiem wewnętrznym
PN-79/M-82018Podkładki klinowe do ceowników
PN-79/M-82019Podkładki okrągłe do konstrukcji drewnianych
PN-82/M-82021Podkładki odginane jednołapkowe
PN-82/M-82022Podkładki odginane dwułapkowe
PN-82/M-82023Podkładki sprężyste ząbkowane wewnętrznie
PN-82/M-82024Podkładki sprężyste ząbkowane zewnętrznie
PN-82/M-82025Podkładki sprężyste stożkowe ząbkowane zewnętrznie
PN-78/M-82026Podkładki kuliste
PN-78/M-82028Podkładki stożkowe
PN-59/M-82030Podkładki okrągłe zgrubne powiększone
PN-82/M-82032Podkładki tapicerskie do wkrętów ze łbami stożkowymi
PN-79/M-82036Podkładki klinowe do ceowników ekonomicznych
PN-83/M-82037Podkładki podatne faliste
PN-83/M-82038Podkładki podatne łukowe
PN-83/M-82039Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych